Červená středa, společná modlitba nešpor, kostel

Datum / čas
23.11.2022
19:15–20:00


Podobně jako v loňském roce připojí se i letos naše farnost k Červené středě, dni, kdy si připomínáme všechny, kteří jsou pronásledováni pro svoje náboženské vyznání.

V našem kostele budou 23. listopadu za pronásledované křesťany 

  • slouženy všechny mše svaté (6.30, 17.00 a 18.30),
  • v 18 hod. obětován růženec před večerní bohoslužbou 
  • a nad rámec obvyklého denního programu se od 19.15 hod. uskuteční společná modlitba nešpor speciálně upravených pro tuto příležitost

Všichni jste srdečně zváni. 

Večer budou v kostele i před ním zapáleny červené svíčky.

Farníky, kteří se nebudou moci zúčastnit žádné společné aktivity, prosíme, aby se doma pomodlili jakoukoliv část breviáře nebo růženec na stejný úmysl, a nebude-li možné ani to, aby pronásledované křesťany ve své modlitbě svěřili Pánu.

Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Iniciátorem této aktivity je organizace Církev v nouzi (Aid to the Church in Need, u nás známá spíše jako Kirche in Not). Více informací a program celé iniciativy naleznete na stránkách www.cervenastreda.cz. 

Lucie Šmídová a František Blaha