Dopolední Alfa pro maminky s dětmi a další zájemce

Datum / čas
01.10.2020–15.10.2020
9:15–11:30


Pozvánka, informace

Srdečně zveme maminky s dětmi, ale i další zájemce (např. seniory), v rámci pravidelných čtvrtečních setkání na dopolední kurz Alfa. Mohl by být příležitostí k duchovnímu zastavení, občerstvení a společné diskusi nad zajímavými křesťanskými tématy (o Ježíši, víře, modlitbě, Bibli, Božím vedení, Duchu svatém, církvi…). Vhodný je i pro sdílení zkušeností těch, kdo žijí ve smíšeném manželství věřící s nevěřícím. Navození diskuse ve skupince bude předcházet přednáška od pozvaných hostů, společnou atmosféru dokreslí zpěv a humor pro radost ducha a domácí dobroty pro radost těla. Program s hlídáním bude připraven také pro naše malé ratolesti.

Přihlásí-li se do konce září alespoň deset zájemkyň/ců, kurz by probíhal v týdenním rytmu od 1. října do 3. prosince ve čtvrtek od 9.15 do 11.30. Pozvat a doprovodit můžete i své známé, pro které by Alfa mohla být zajímavá.

Možnost přihlášení je níže kliknutím na tlačítko Přihlásit se a další informace včetně programu jsou k dispozici na kontaktech níže. Těšíme se na vás i vaše děti.

Za přípravný tým

Tomáš Redlich
terezicka.cz/kurzy-alfa/
farnost.kobylisy@sdb.cz
777 053 394

Přihlášení na akci

Objednávky jsou uzavřeny pro tuto akci.