Duchovní obnova farnosti

Datum / čas
23.03.2019
0:00


Téma: „Pane, pomoz mi pospíchat“, aneb jak mi víra může pomoci zvládat stres

Provází: František Blaha

Průběh:

Dvě dopolední zamyšlení budou stejné jako ty odpolední. Mše svatá může být společná pro dopolední i odpolední účastníky. Mohou se na ní setkat rodiče i s dětmi a po bohoslužbě si děti předat. V čase osobní modlitby bude k dispozici více zpovědníků. Po celý den bude možnost se občerstvit ve farním sále. Pokud někdo přinesete něco k zakousnutí pro ostatní, budeme rádi.

8:30 křížová cesta

9:00 první zamyšlení

9:30 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření

10:30 druhé zamyšlení

11:00 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření

12:00 mše svatá

13:30 první zamyšlení („repríza“)

14:00 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření

15:00 druhé zamyšlení („repríza“)

15:30 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření

16:30 křížová cesta