Duchovní obnova Salesiánské rodiny otevřená všem, Karel Herbst

Datum / čas
30.03.2019
8:45–16:15


Sobota 30. března – obnova pražské Salesiánské rodiny a dalších zájemců

Provází: biskup Karel Herbst

Průběh:

8:45 ranní chvály

9:00 informace ke dni, modlitba k Duchu Svatému

9:15 první promluva, po ní adorace (příp. možnost svátosti smíření)

10:45 druhá promluva, po ní adorace (příp. možnost svátosti smíření)

12:15 oběd ve farním sále (na 2 skupiny)

13:00 v kostele adorace a možnost svátosti smíření, v sále možnost setkání s přáteli

14:45 křížová cesta

15:30 mše svatá

Zájemci z farnosti, kteří se chtějí obnovy zúčastnit a dostat oběd, se mohou předem (nejlépe do 24. 3.) přihlásit Františku Blahovi (fxblaha@sdb.cz). Během celého dne bude možnost občerstvení ve farním sále.