Krušnohorská farní pouť

Datum / čas
13.05.2023
0:00


Připomínám všem přihlášeným na farní pouť  – Mariánské Radčice, Osek, Bohosudov, Stadice, že odjezd autobusu od kostela je v 7.30 hod., návrat kolem 18. h tamtéž. Peníze za přepravu a vstupné (dospělý celkem 700 Kč, dítě do 15 let věku 450 Kč) si připravte pokud je to možné přesně a předem. Tím, že budou vybírány za jízdy, rád bych předešel případným problémům při vracení drobných. Společný oběd s chvilkou odpočinku se uskuteční na faře poutního kostela v Mariánských Radčicích, stačí si vzít na cestu tedy jen nápoje. Jiná zastavení než ta, která jsou uvedena v programu, s ohledem na relativně krátký čas cesty, plánována nejsou. 

Jestliže se někdo z přihlášených, z jakýchkoliv důvodů, rozhodl, že se pouti nezúčastní, oznamte svůj záměr včas v sakristii kostela, nebo na recepci, nejpozději však do úterý 9. května, aby mohl být dán prostor náhradníkům. Jiří Janák