Literární večer: Návrat ztraceného syna, H. Nouwen, farní knihovna

Datum / čas
22.03.2022
19:30–21:30


Milí přátelé duchovní literatury, rádi bychom Vás v novém roce opět srdečně pozvali na další literární posezení, které se bude konat v úterý 22. 3. v 19.30 ve farní knihovně.

,,Jednoho dne navštívil Henri Nouwen přítelkyni Simone Landrienovou, která pracuje v malém administrativním centru komunity Archa. Během povídání ho upoutal plakát, který visel na dveřích. Viděl na něm muže v dlouhém rudém plášti, jak se něžně dotýká ramen rozcuchaného chlapce, který před ním klečí. Nemohl od toho výjevu odtrhnout oči.“

Pro toto postní období jsme vybrali knihu Návrat ztraceného syna, kterou napsal nizozemský spisovatel, kněz, profesor, teolog Henri J. M. Nouwen. Díky svým přátelům mohl strávit dvě odpoledne v petrohradské Ermitáži a rozjímat nad obrazem Návrat ztraceného syna, který namaloval jeho krajan Rembrandt van Rijn. Tento silný prožitek mu změnil život a napsal tuto krásnou, duchovní knihu. Kniha je rozdělená do tří částí, Nouwen se nejprve konfrontuje s oběma bratry, ale jeho největší výzvou je stát se milosrdným otcem s otevřenou náručí pro všechny ztracené.

Kniha vyšla v nakladatelství Paulínky v roce 2019 v novém překladu Kateřiny Lachmanové, která knihu doporučuje jako vhodnou k četbě zejména v postní době.

 

Na dalších literárních večerech se budeme věnovat těmto knihám:

duben (19. 4): Wakan Tanka – Marek Vácha

květen (17. 5.): Maria, Matka učedníků Páně – Giuseppe Forlai

červen (14. 6.): Šikmý kostel – Karin Lednická

 

Knihy si již dnes můžete zapůjčit v naší farní knihovně.

Těšíme se na vás, Vaši knihovníci.