Setkání nad texty papeže Františka, farní knihovna

Datum / čas
17.09.2019
19:20–20:45


V minulém roce 2018/2019 probíhalo setkávání a diskuse nad apoštolskou exhortací papeže Františka, kterou vydal v březnu 2016 pod názvem „Amoris laetitia“ (Radost z lásky), a to v návaznosti na biskupské synody konané v letech 2014 a 2015. Tato exhortace vyvolala v celém světě mnoho různých názorů (kritických i souhlasných). Právě takové byly i diskuze při našich setkáních. Kromě diskuzí nad touto exhortací probíhaly při setkáních i rozpravy nad aktuálními problémy, na které papež František reagoval. Vzhledem k tomu, že účastníci  setkání chtějí pokračovat i v  roce 2019/2020, byla tato možnost domluvena s naším panem farářem P. Martinem Hobzou.

V tomto roce tedy budou probíhat diskuse k aktuálním otázkám, k textům papeže Františka o modlitbě (na návrh farní rady) a nosné téma budou rozhovory k apoštolské exhortaci „Evangelii gaudium“ – Radost evangelia. Tato exhortace byla vydána v listopadu 2013, tedy v prvním roce pontifikátu papeže Františka, a týká se hlásání evangelia v současném světě. František v ní vychází ze závěrů biskupského synodu o nové evangelizaci a vyzývá všechny věřící k hlásání evangelia svým životem a svými postoji k aktuálním otázkám.

Pokud máte zájem o tato setkání a diskuze, budeme se scházet každé sudé úterý ve farní knihovně.

Začínáme po večerní mši svaté, to  je v 19.20.  První setkání po prázdninách bude 17. září 2019.

 

Pokud by si chtěl někdo z vás opatřit exhortaci Evangelii gaudium či další knihy vydané papežem Františkem, jsou téměř všechny k dispozici v nakladatelství Paulinky u chrámu Panny Mare Sněžné, Jungmannovo nám, Praha 1.

Přeji všem požehnaný start po dovolených či prázdninách do vaší práce nebo studia a těším se na setkání s vámi.

D. Josef Fiřt