Sůl země: T. Vyhnánek, O politice a veřejných financích trochu jinak

Datum / čas
23.04.2023
10:45–12:00


Přednáškový cyklus o světských tématech “Sůl země” pokračuje ve farní knihovně v neděli 23. 4. od 10.45 do 11.30.

Přijde mezi nás Tomáš Vyhnánek s tématem: O politice a veřejných financích trochu jinak aneb “Kdo je zrnem dobrým a kdo patří na hnůj / Do toho Bohu ty nefušuj”.

Za tým “Sůl země“

Cyril Mucha