Svátost smíření, přijímání pod obojí pro letošní prvokomunikanty

Datum / čas
14.06.2017
16:00–17:45


Přijímání pod obojí pro letošní prvokomunikanty

Ty děti, které letos přistoupily poprvé ke svatému přijímání, zvu na dětskou mši svatou ve středu 14. 6. v 17 hodin. Hodinu před ní (od 16.00) bude příležitost přistoupit ke svaté zpovědi. Letošním prvokomunikantům jsem slíbil, že budou mít příležitost přijmout Krista pod způsobami chleba i vína. A toto je právě ta příležitost, která je velmi vhodná. Následující den slavíme totiž Slavnost Těla a Krve Páně.

Martin Hobza