Termín přihlášek na letní akci pro nové spolčo mládeže 14 – 15 let

Datum / čas
31.12.2020
0:00


Nové spolčo pro mládež

Zveme mladé do nového křesťanského společenství pro mládež od 14 do 15 let. Setkávání spolča zahájíme společnou týdenní akcí v létě 2021. 

Chtěli bychom, aby mladí ve spolču zažili partu vrstevníků, mohli se ptát na otázky víry a byli doprovázeni na jejich cestě k dospělosti. Setkávání by mělo vyústit v možnosti účastnit se animátorské školy a později přípravy na biřmování. 

Společenství je určené pro mladé, kteří budou mít v září 2021 věk od 14 do 15 let. Zájemci se mohou hlásit Janu Fojtů do 31. prosince 2020 osobně nebo na adrese: jan.fojtu@strediskokobylisy.cz

Video pozvánka

Za celý tým, který se těší na společné setkávání

salesián Jan Fojtů