Týden modliteb za jednotu křesťanů

Datum / čas
18.01.2021–25.01.2021
0:00


Již více než sto let se v termínu od 18. do 25. ledna koná v katolické církvi Týden modliteb za jednotu křesťanů. Od 60. let 20. století tento modlitební týden společně organizují Světová rada církví a Papežská rada pro jednotu křesťanů. Dekret o ekumenismu II. vatikánského koncilu z roku 1964 společnou modlitbu označuje za „duši ekumenického hnutí“, za velmi účinný prostředek k vyprošení milosti jednoty a za autentický výraz společenství, které mezi křesťany existuje na základě společného křtu. Koncilní otcové katolickým věřícím kladli na srdce, že při některých zvláštních příležitostech, jako jsou modlitby za jednotu a ekumenická shromáždění, „je dovoleno a přímo žádoucí, aby se katolíci spojili v modlitbě s odloučenými bratry“.

V naší farnosti se na konání ekumenických bohoslužeb v rámci lednového týdne modliteb pravidelně střídáme se sborem Českobratrské církve evangelické při kostele U Jákobova žebříku a zveme k účasti duchovní a členy dalších církví z blízkého okolí. Letošní ekumenická bohoslužba se uskuteční v pátek 22. ledna 2021 od 18 hodin v kostele U Jákobova žebříku, ale s ohledem na epidemiologická opatření se jí zúčastní jen jeden až dva zástupci z jednotlivých církví. Všichni zájemci jsou zváni k online přenosu. Kazatelem bude farář od sv. Terezičky P. František Blaha. Sledovat ji můžete v přímém přenosu na Facebooku Jákobova žebříku, záznam bude na Youtube Farnost Kobylisy.

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2021 připravila ekumenická ženská komunita v Grandchamp ve Švýcarsku. Za téma zvolila text „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“, který vychází z Janova evangelia 15,1–17 a shrnuje povolání této komunity věnovat se modlitbě, smíření a jednotě církve i lidské rodiny. Český překlad materiálů pro týden modliteb je k dispozici na stránkách Ekumenické rady církví v ČR.

Martin Vaňáč