Rekonstrukce a přístup do Salesiánského centra včetně farních prostor

Datum / čas
28.06.2019–22.03.2020
0:00


Farní kancelář je po dobu přestavby vedle katechetické místnosti Emauzy. Tam co bývala kostelnice Jájina. Kdo se tam potřebuje dostat, případně do knihovny, do Emauz nebo farního sálu, musí použít bočního vchodu kostela směrem k parkovišti. Za prvními dveřmi je umístěn domácí telefon, kterým si přivolá dotyčnou osobu.

Provizorní recepce domu salesiánů ze strany od hřiště (v místě, kde je náš sportovní areál, tedy tam, co v neděli mnozí z vás parkují a kde jsou rampy pro koloběžky a skateboardy) je otevřena ve všední dny od 8.00 do 21.00. V době nepřítomnosti recepční se salesiánům dovoláte u dveřních zvonků číslem 111, nebo z  telefonu 283 029 111.

Děkujeme za trpělivost a finanční podporu rekonstrukce. Přestavba je plánovaná do konce listopadu. Věřím, že to bude hezký dárek k letošním vánocům. Příští sbírka na proces areál bude 8. 9. Prosíme vás o modlitbu za průběh celé přestavby.

Plánek  přestavby a umístění provizorní recepce

Modlitba za přestavbu vstupu Salesiánského centra

Dobrý Bože, stvořil jsi krásný a dobrý svět. Nám lidem jsi určil, abychom svojí prací pokračovali v tvém díle. Prosíme tě, žehnej nám při přestavbě vstupních prostor Salesiánského centra. Veď svým svatým Duchem všechny účastníky stavby. Chraň jejich zdraví, podporuj jejich svědomitost a dej jim radost z dobře vykonané práce. Dej trpělivost všem, koho přestavba dočasně omezí, a odměň štědrost dobrodinců a spolupracovníků. Dopřej nám dočkat se chvíle, kdy tato práce přinese plody. Ať nový vstup usnadní setkávání lidí s tebou i mezi sebou navzájem. Ať odstraněné bariéry podnítí naši touhu překonávat překážky, které nás oddělují od tebe a jednoho od druhého. Ať nejen sdílíme společné prostory, ale především společnou touhu tebe víc poznávat, milovat a tobě sloužit. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Maria Pomocnice křesťanů, oroduj za nás. Svatý Done Bosko, oroduj za nás. Svatá Terezičko, oroduj za nás. Amen

P. Martin Hobza