Obnova Život v Duchu

Míváte někdy pocit, jako by se vaše víra a duchovní život pohybovaly ve stále stejných kolejích, z nichž nemůžete vystoupit? Jako byste byli opevněni ve starých zvycích a modlitba a události liturgického roku se vás doopravdy nedotýkaly? Jako byste patřili k těm, kdo nejsou „ani horcí, ani studení“ (Zj 3,16)?

Možná toužíte po novém impulsu, aby se i vaše oči otevřely a srdce hořela, tak jako učedníkům po cestě s Ježíšem do Emauz (Lk 24, 32).

Zájemcům o nový, osobní vztah s Otcem, Synem a Duchem Svatým nabízíme účast na nově otevíraném semináři Život v Duchu. První běh tohoto semináře zorganizoval v naší farnosti Josef Brtník v roce 2013. Bývalý farář, Martin Hobza, měl v plánu jej zopakovat, ale bohužel to nestihl. Martinovu a Jožkovu štafetu tedy přebírám já, nový farář, a s „požehnáním“ pastorační rady farnosti zvu všechny zájemce. O organizací jsem podobně jako Josef Brtník požádal manžele Janu a Marka Poláškovy, kteří se do modlitební a organizační přípravy pustili s dalšími spolupracovníky z farnosti.

Věřím, že se nám podaří zorganizovat seminář pro cca 50 farníků, tedy asi 5 skupinek, které se budou pravidelně od 17. ledna do 18. dubna 2021 scházet v neděli večer k zhruba tříhodinovému programu (od 18 do 21 hodin).

Jeho součástí bude vždy přednáška/katecheze pozvaného hosta (účast přislíbili mimo jiné P. Jakub Sadílek, Kateřina Lachmanová, P. Michal Němeček, P. Pavel Semela ad.), dále společná modlitba a také rozhovor a sdílení ve skupinkách nad texty Písma, které vybral autor semináře, profesor dogmatiky P. Ernest Sievers (texty si lze prohlédnout zde: http://www.pastorace.cz/Knihovna/Seminar-zivota-v-Duchu-Sievers.html).

Právě rozjímání textů Písma, a to každý den zhruba 15 až 20 minut, bude základní osou a požadavkem účasti každého zájemce. Tato individuální „duchovní cvičení“ budou každodenním zápasem a obdarováním pro všechny, kdo se pro seminář Obnovy v Duchu Svatém rozhodnou.

Když jsem já sám seminář absolvoval na konci totality v Brně, stal se pro mě velkým prohloubením mé víry, osobního vztahu s Bohem, mého kněžství i salesiánství.

Cílem semináře je tedy zakusit nové, mocné, život podmiňující vylití Ducha Svatého. V centru stojí Boží působení na člověka. Ne tedy to, co “uděláme my”, ale to, co Bůh daruje nám. A může to být třeba to vystoupení ze zajetých kolejí duchovního života, které nás nepustí prožívat pravou radost a události života církve. „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa,“ píše se u proroka Ezechiela. A může se tak stát i ve vašem srdci.

Tuto milost obnovy života víry vám ze srdce přejeme a vyprošujeme

František Blaha, Jana a Marek Poláškovi, Veronika a Petr Novákovi, Kateřina Kulawiecová, Markéta Růžičková

Zájemci o seminář Obnovy života v Duchu se mohou hlásit do konce listopadu pomocí elektronického formuláře na webu: http://bit.ly/prihlaskaNaSeminar (kdo má problém s přístupem k internetu, může se přihlásit osobně u Františka Blahy nebo vhodit lísteček se svým jménem a kontaktem na sebe do schránky u dětské nástěnky v kostele).