Obnova Život v Duchu

Míváte někdy pocit, jako by se vaše víra a duchovní život pohybovaly ve stále stejných kolejích, z nichž nemůžete vystoupit? Jako byste byli opevněni ve starých zvycích a modlitba a události liturgického roku se vás doopravdy nedotýkaly? Jako byste patřili k těm, kdo nejsou „ani horcí, ani studení“ (Zj 3,16)? Toužíte po novém impulsu?

Přihlaste se na seminář Život v Duchu, a to do konce listopadu pomocí elektronického formuláře na webu: http://bit.ly/prihlaskaNaSeminar (kdo má problém s přístupem k internetu, může se přihlásit osobně u Františka Blahy nebo vhodit lísteček se svým jménem a kontaktem na sebe do schránky u dětské nástěnky v kostele).

Chceme se scházet od 17. ledna do 18. dubna 2021 vždy v neděli večer k zhruba tříhodinovému programu (od 18 do 21 hodin). Jeho součástí bude vždy přednáška/katecheze pozvaného hosta. Účast přislíbili mimo jiné P. Jakub Sadílek, Kateřina Lachmanová, P. Michal Němeček, P. Pavel Semela ad. Dalším důležitým bodem je společná modlitba a rozhovor a sdílení ve skupinkách nad texty Písma, které vybral autor semináře, profesor dogmatiky P. Ernest Sievers. Základní osou a také podmínkou účasti každého zájemce je ale  každodenní rozjímání textů Písma, a to denně zhruba 15 až 20 minut. Texty si lze prohlédnout už nyní zde: http://www.pastorace.cz/Knihovna/Seminar-zivota-v-Duchu-Sievers.html.

Věříme, že se nám podaří zorganizovat seminář pro cca 50 farníků, tedy asi 5 skupinek.

Ve farnosti už tuto obnovu organizoval Josef Brtník v roce 2013. Bývalý farář, Martin Hobza, měl v plánu jej zopakovat, ale bohužel to nestihl. Martinovu a Jožkovu štafetu nyní přebírá farář František Blaha. Do modlitební a organizační přípravy se už nyní pouští manželé Jana a Marek Poláškovi spolu s dalšími spolupracovníky z farnosti, kteří se účastnili minulého běhu.

František Blaha seminář také absolvoval: „Stal se pro mě velkým prohloubením mé víry, osobního vztahu s Bohem, mého kněžství i salesiánství. Srdečně Vás proto všechny zvu a vyprošuji milost obnovy života víry!“

Jana a Marek Poláškovi, Veronika a Petr Novákovi, Kateřina Kulawiecová, Markéta Růžičková