Minulost a budoucnost Salesiánského centra

Projekt Salesiánského centra 2021–2026, příprava

DOTAZNÍK v elektronické podobě

Výstupy a prosba o spolupráci

Milí farníci, v říjnovém Kobylístku jsem psal o přípravě projektu Salesiánského centra na roky 2021–2026. Projekt by měl být živým textem, který nám pomůže v rozhodování, čemu věnovat pozornost, úsilí, prostředky a čas v následujícím období pěti let. Podobně jsme před pěti lety definovali například potřebu společného vstupu a celodenně přístupného kostela. Dnes už jsou tyto plány realitou.

V říjnu jsem prosil o spolupráci při vyplňování dotazníků. Sešly se odpovědi od cca 50 lidí vypracované individuálně, ve společenstvích, v rodinách. Děkuji za ně! Odpovědi se různily, a to je dobře. Přesto se v nich objevovala některá podobná témata. Dovolil jsem si rozdělit je do do pěti okruhů, kapitol.
První dvě kapitoly hovoří o stěžejních tématech – proč a pro koho zde Salesiánské centrum je. Další čtyři kapitoly, které mluví o způsobech a zajištění činnosti, jsou také důležité a tvoří vlastně podporu a rámec pro první dvě.

Rád bych vás nyní opět požádal o spolupráci.

Podle původního plánu jsme sice měli již pracovat naživo, ale současná situace nám to neumožňuje. Proto bych vás rád poprosil opět o několik kroků, které je možné udělat opět buď každý sám za sebe, nebo společně.

1. Znovu vás zvu k četbě rozjímání textu z Matoušova evangelia 15,29-38. Co mi chce Bůh tímto textem říci?

2. Prosím, přečtěte si text s názvem Vize a poslání Salesiánského centra a také výtah z odpovědí prvního dotazníku Výstupy ze skupin.

3. Třetím bodem je prosba o vyplnění formuláře, který už, na rozdíl od prvního, sbírá konkrétní podněty pro stanovení priorit na další roky. Dotazník je dostupný buď v papírové podobě na recepci Salesiánského centra a na posledních lavicích v kostele, nebo zde v elektronické podobě. Prosím, pokud můžete, vyplňujte jej elektronicky, zjednodušíte nám tím jeho zpracování. Uzávěrka odpovědí je 21. 3. 2021.

Vyplněné formuláře v plné verzi budou číst členové Rady Salesiánského centra: František Blaha (ředitel komunity salesiánů), Václav Jiráček (ředitel Salesiánského střediska mládeže), Helena Křenková (ředitelka komunity sester), Tomáš Redlich (pastorační asistent), Jaroslav Fogl (zodpovědný za ubytované studenty), Tomáš Kubalík (ekonom komunity salesiánů) a Jan Fojtů (budoucí ředitel Salesiánského střediska mládeže).
Anonymizované odpovědi pak budou zpracovány v pracovních skupinách: pastorační rada farnosti, salesiáni, vedoucí pracovníci střediska mládeže a další. Tyto pracovní skupiny budou navrhovat konkrétní priority. Finální rozhodnutí a definování cílů je na Radě Salesiánského centra.

O spolupráci bych vás rád poprosil i v případě, že máte pocit, že nevíte, co k uvedeným tématům říct. Občas se setkám s názorem, který by se dal parafrázovat asi takto: “Co já bych k tomu říkal, vždyť to tady funguje…” I pokud si myslíte, že nemáte, co byste řekli, zkuste to. Rozjímání Božího slova a odpovědi ostatních z prvního kola dotazníků mohou pomoci najít to pravé, k čemu nás Hospodin zve. Rovněž prosím o modlitbu za tento proces a za ty, kteří se na něm podílejí.

Děkuji vám předem za spolupráci a vaše podněty.

Za Radu Salesiánského centra 

Václav Jiráček

Ke stažení dosavadní Projekt Salesiánského centra 2016-2021 ZDE.

Jeden komentář k “Minulost a budoucnost Salesiánského centra

  1. Apolena říká:

    Ztěží bychom v současných podmínkách měli vizi na následujících 5 let. V době pandemie a hlavně s tím souvisejících rozsáhlých restrikcí, kdy se omezují mezilidské kontakty, zejména vzdelávací a volnočasové aktivity… Ale především když zohledníme katastrofální dopady na ekonomiku… Asi bylo snadněji řešit budoucnost salesiánského centra za komunistické diktatury… Už nesmíme zpívat (ovšem zpěv je zakázán i v některých dalších zemích, např. v Itálii, protože je tu velké riziko šiření nakázy). Tak v tomto případě by nám brzy mohli zakázat i smát se, protože při smíchu stejně jako při zpěvu je velké nebezpečí nakázy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *