Prázdninový provoz farnosti 2023

Provoz recepce Salesiánského centra:

 • V červenci nebude recepce otevřena, proto nebude ani možný přístup do kostela mimo čas bohoslužeb.
 • Od 31. 7. bude recepce otevřena od pondělí do pátku od 7.30 do 16.30 hodin. V tuto dobu bude zpřístupněn i kostel.

Dostupnost kněze:

Během prázdnin neplatí obvyklé pravidelné hodiny farních kněží pro veřejnost. Po celou dobu prázdnin však bude kněz, mající právě službu ve farnosti, trvale dostupný na telefonním čísle 283 029 165 (bude mít toto číslo přesměrováno na svůj mobil). Záležitosti, které nejsou akutní, můžete řešit e-mailem: farnost.kobylisy@sdb.cz.

Mše svaté:

 • Pondělí až sobota: 6.30 a 18.30.
 • Neděle: 7.30, 9.00, 10.30 a 18.30.

Bude:

 • ve všedních dnech v 6.15 modlitba ranních chval;
 • půl hodiny před večerními bohoslužbami možnost svátosti smíření;
 • každý čtvrtek po mši adorace do 19.30;
 • na první pátek v měsíci od 17 hodin adorace a svátost smíření;
 • čtvrteční bohoslužba v domovech důchodců.

Nebude:

 • nedělní mše v 11.00 u Svaté Kláry v Troji;
 • středeční mše v 17.00 pro děti;
 • noční adorace na první čtvrtek;
 • přijímání pod obojí způsobou na první pátky;
 • rytmická hudba při mších svatých;
 • pravidelné hodiny farních kněží pro veřejnost;
 • nedělní agapé.

Už teď se můžete hlásit (farnost.kobylisy@sdb.cz):

 • na přípravu na křest (děti i dospělí);
 • na přípravu ke svátosti biřmování (starší 20 let; mladší začnou přípravu až na podzim 2024);
 • na podzimní Kurzy Alfa pro hledající;
 • na přípravu dětí ke svatému přijímání.

Přejeme požehnaný čas dovolených a prázdnin!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *