VELIKONOCE 2023

PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ

 • Od 27. do 30. března bude “posílená” zpovědní služba od 18 h
 • Od 31. března do 5. dubna bude každý den od 17 do 18.30 hodin
 • V jiné dny (kromě Velikonočního třídení) půl hodiny před nedělními bohoslužbami, každý den půl hodiny před večerními bohoslužbami, případně po domluvě s knězem.
 • Zpovídání dětí ve středu 5. dubna od 16 hodin

LITURGIE O VELIKONOCÍCH 

Zveme všechny k slavení hlavních svátků církevního roku. Chceme se s vděčností otevřít všemu tomu, co pro nás Ježíš vykonal a co nám chce dát i v letošním roce. A chceme se stát nositeli této radostné zvěsti do dnešního bolavého světa. 

* V časech označených hvězdičkou během Velikonočního třídení hodláme nechat otevřenou boční kapli k modlitbě. K modlitební stráži se můžete zapsat ZDE nebo do tabulky v kostele. 

Květná neděle 

 • Obvyklý nedělní program bohoslužeb  7.30, 9.00, 10.30, 18.30 
 • Při bohoslužbě v 9 h průvod s ratolestmi (z venkovních prostor)
 • Na všechny bohoslužby si prosím s sebou doneste ratolesti k požehnání 
 • 14.30 modlitba křížové cesty v kostele.

Zelený čtvrtek 

 • 8.00 modlitba liturgie hodin v kostele 
 • 9.30 v katedrále Missa chrismatis se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků
 • 18.30 mše sv. na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou a krátká společná modlitba v Getsemanské zahradě – předsedá Vlastík Vajďák
 • 20.00–7.00* celonoční modlitba v Getsemanech v kapli kostela 

Velký pátek 

 • 8.00 modlitba liturgie hodin v kostele 
 • 8.45 křížová cesta v kostele 
 • 10.00–20.00* kaple v kostele otevřena k modlitbě
 • 10.30 křížová cesta venkovní pro rodiny s dětmi, začátek u vozovny Kobylisy (více info zde)
 • 15.00 velkopáteční obřady – předsedá František Blaha
 • Během Velkého pátku v kostele probíhá tradiční sbírka na Svatou zemi. 

Bílá sobota 

 • 8.00 modlitba liturgie hodin v kostele 
 • 8.45 obřady bezprostřední přípravy před křtem
 • 11.00–19.00* možnost adorace u Božího hrobu v kapli kostela 

Velikonoční vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání

 • 20.30 bohoslužba spojená se křtem – předsedá Radek Gottwald 

Neděle Zmrtvýchvstání 

 • Obvyklý nedělní program bohoslužeb 7.30, 9.00, 10.30, 18.30 
 • 11.00 mše u Sv. Kláry
 • Při všech mších bude žehnání pokrmů
 • Během slavnosti Zmrtvýchvstání v kostele probíhá sbírka na salesiánskou kongregaci. 

Velikonoční pondělí 

 • 7.30 mše svatá, 9.00 mše svatá, 18.30 mše svatá 
 • Nebude tedy mše sv. v 10.30!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *