Seminář o Farních evangelizačních buňkách

Možnost vzniku nových společenství

Seminář o farních evangelizačních buňkách 1. 10.

Pro všechny, kteří by se rádi zapojili do nějakého společenství nebo by rádi přispěli ke vzniku společenství nového, nabízíme a vřele doporučujeme seminář o farních evangelizačních buňkách (FEB), který se bude konat na sv. Terezičku u Terezičky 1. října od 14 do 18 hodin. (A bude zakončen výše uvedenou liturgickou oslavou sv. Terezičky.) Tímto seminářem nás bude provázet pan David Kasan z Brna.

14:00 – úvod, chvály
14:30 – představí FEB (historie, smysl, průběh)
15:30 – přestávka na kávu/čaj a rozdělení do skupinek (buněk)
16:00 – živá zkouška průběhu FEB v rozdělených skupinkách
17:30 – zpětná vazba z proběhlých FEB, dotazy
18:00 – konec setkání

Zájemci o seminář, přihlaste se kliknutím přes tento formulář (nebo formulář najdete pod textem tohoto příspěvku). 

FEB je jedna z forem, jak učinit věřící konkrétně spoluodpovědné za život farnosti a za její růst. Tam, kde jsou bratři a sestry z farnosti vedeni ke svědectví o své víře, tam nejen pomáhají lidem kolem sebe poznat Boží lásku a církev jako rodinu, kde mohou nacházet svůj domov, ale evangelizace je současně vede na hlubinu víry. Je tu kladen velký důraz na rozlišování darů jednotlivých věřících a jejich efektivní zapojení do služby ve farnosti. Kněz z farnosti se setkává pravidelně třeba jednou za 14 dní s vedoucími jednotlivých buněk, tak má echo, co společenství potřebují, a podle toho připravuje také katechezi do společenství. Díky tomuto úzkému propojení jsou všichni ze společenství vtaženi velmi úzce do života a misie farnosti a podílí se velmi konkrétně na jejím růstu duchovním i v počtu bratří a sester.

U metody FEB je osobní vnitřní modlitba a eucharistická adorace základem. Je velmi důležité, aby farnost, která se touží stát misionářskou, postavila na první místo modlitbu a adoraci. Prvním ovocem této iniciativy je růst vzájemné lásky ve farnosti, růst ducha společenství a jednoty a duch služby.

Řecké slovo “oikos” označuje dům, rodinu, lidi, s kterými máme každodenní vztahy. V systému evangelizačních farních buněk je každý zván evangelizovat svůj vlastní oikos, který je tvořen členy mé rodiny, mými přáteli, sousedy a kolegy z práce. Evangelizace je zaměřena právě na tyto lidi z mého oikos, za něž nesu odpovědnost. Jsem povolán začít tím, že je ponesu každodenně ve své modlitbě. Modlitba za ně doprovází i všechny další fáze cesty evangelizace. Je to tedy evangelizace, která staví na již existujících vztazích, které se stávají místem svědectví.

Průběh setkání buňky

Setkání buňky probíhá každý týden, trvá cca 1 a půl hodiny. Skládá se z těchto částí:

  1. Zpěv a chvála (asi 15–20’).
  2. Sdílení se nad otázkou – co tento týden pro mě Ježíš učinil nebo co já jsem učinil pro něho? (asi 15–20’).
  3. Vyučování pastýře (10–15’) – katecheze faráře či kněze, která je nahraná na nějakém nosiči, kterou poslouchají všechny buňky ve farnosti. Pro každého je k dispozici také text této katecheze, do kterého si může dělat své poznámky.
  4. Čas prohloubení a sdílení nad vyslechnutou katechezí (15–20’).
  5. Informace – sdělení, jaké jsou ve farnosti akce, potřeby…
  6. Modlitba přímluvy za lidi z našich oikos i za lidi vzdálené, kteří potřebují naši modlitbu a které neseme v srdci.
  7. Modlitba nad bratrem/sestrou v buňce, který o modlitbu žádá na konkrétní úmysl.

Setkání je zakončeno modlitbou Otčenáš, kterou se členové modlí obráceni tváří ven z kruhu jako symbol prosby za svět.

František Blaha, Tomáš Redlich a Radek Pavelka 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *