Synodalita v naší farnosti

Co Bůh praví církvi dnes?

Představujeme vám novou rubriku, která se bude týkat tématu synody. Od října 2021 probíhá v celé církvi synoda vyhlášená papežem Františkem. Zabýváme se v ní procesem synodality, tedy vzájemným soužitím a nasloucháním uvnitř církve i ochotou lidí ke spouluúčasti na našem hlavním poslání. Jak se nám dnes při společném putování daří hlásat Krista a jeho lásku? Co nám v tom brání a jaké máme sny nejen o církvi, ale o celé lidské rodině?

Naše farnost se mohla do tohoto procesu aktivně zapojit především skrze setkávání synodálních skupinek, a to od října 2021 do března 2022. Tuto příležitost jsme tehdy opravdu využili. Vytvořili jsme 17 skupinek a odevzdali jsme celkem 23 výstupů. Někdo by si snad mohl říci, že tím to pro nás skončilo. Byla by ale škoda práci tolika lidí nechat ladem a dál se k odevzdaným textům nevracet. Vždyť jsme se společně modlili a přemýšleli nad důležitými tématy. Upřímně nás zajímalo poslání současné církve uprostřed tohoto světa. Mnozí se snažili otevřeně vyjádřit, jak se v dnešní církvi cítí, čím je život ve společenství obohacuje, ale také co jim schází nebo způsobuje bolest.

Na jaře tohoto roku se tedy sešlo malé společenství, aby v modlitbě rozlišovalo, co dál (viz článek Farnost a synoda od Ilony Tůmové v dubnovém čísle Kobylístku 2023). Následně vznikl tříčlenný tým (Anna Gelety, Michal Dobíšek a Jana Polášková), který se rozhodl zpracovat texty z farních skupinek a přiblížit jejich obsah celé farnosti.

Připravili jsme pro vás nejen shrnutí hlavních myšlenek z výstupů, ale také zajímavé statistické výsledky. Z přehledných grafů se dozvíte, kdo se vlastně celé práce zúčastnil. Zkuste třeba odhadnout, zda bylo více žen či mužů, popř. jak vypadalo věkové zastoupení. Za pozornost dále stojí výběr z nabízených témat. Co právě v naší farnosti rezonuje? O čem se mluví a o čem naopak mlčí? Za co se společně modlíme a čím vlastně žijeme?

Za sebe musím rozhodně říci, že práce s těmito texty mi přinesla mnoho radosti. Potěšilo mě, kolika lidem leží místní církev a celá společnost na srdci. Hodně mě povzbudilo upřímné svědectví a otevřenost k hledání cest k druhým lidem, zvláště k těm na okraji.
Na závěr prozradím, že z desítky synodálních témat se těmi nejpopulárnějšími stala dvě: „Na společné cestě“ a „Naslouchat“.

Za kobyliský synodální tým
Jana Polášková

Níže naleznete důležité dokumenty týkající se synodního procesu v naší farnosti, diecézi, České republice i Evropě.

Syntéza závěrů synodálních skupinek Farnosti Sv. Terezie – Kobylisy

Syntéza závěrů Arcidiecéze pražské, Národní syntéza, Národní dokumenty Evropské kontinentální fáze synody (anglicky)

Závěrečný dokument Evropského kontinentálního setkání

Pracovní dokumenty generální synody https (anglicky) a další český – asi neoficiální překlad a další povídání 

Pražský synodální rozcestník

Zde najdete starší texty týkající se synodálního procesu v naší farnosti

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *