Seminář život ze svátostí 2023

1. týden – Úvod do svátostí (12. 1. 2023)

2. týden – Liturgie, slavení, symboly (19. 1. 2023)

 • Zvukový záznam přednášky Františka Blahy (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Přednáška (WordPDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (WordPDF)

3. týden – Křest (26. 1. 2023)

 • Zvukový záznam přednášky Tomáše Redlicha (mp3) a svědectví manželky Pavly (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (WordPDF)

4. týden – Biřmování (2. 2. 2023)

 • Zvukový záznam přednášky Radka Gottwalda (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (WordPDF)

Jarní prázdniny – setkání není (9. 2. 2023)

5. týden – Eucharistie I. (16. 2. 2023)

 • Zvukový záznam přednášky Lídy Rybecké a svědectví Lucie (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (WordPDF)

6. týden – Eucharistie II. (23. 2. 2023)

 • Zvukový záznam přednášky Lídy Rybecké a svědectví Anežky (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (WordPDF)

7. týden – Svátost smíření (2. 3. 2023)

 • Zvukový záznam přednášky Radka Gottwalda a svědectví Sandry (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (WordPDF)

Společný víkend (4.–5. 3. 2023)

8. týden – Pomazání nemocných (9. 3. 2023)

9. týden – Svátostiny (16. 3. 2023)

 • Zvukový záznam přednášky Františka Blahy (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (WordPDF)

10. týden – Manželství, kněžství (23. 3. 2023)

 • Zvukový záznam přednášky Tomáše a Pavly Redlichových a Vlastíka Vajďáka (mp3)
 • Prezentace manželství (PDF)
 • Prezentace kněžství (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (WordPDF)

11. týden – Shrnutí, příprava na Velikonoce (30. 3. 2023)

 • Zvukový záznam přednášky Lídy Rybecké (mp3)
 • Prezentace (PDF)
 • Souhrn přednášky a cvičení (WordPDF)

12. týden – Agapé (13. 4. 2023)

 • Možnost zaslat otázky ke kulatému stolu (Google formulář)
 • Záznam „kulatého stolu“ (mp3)
 • Záznam informace o farních evangelizačních buňkách (mp3)
 • Záznam informací a svědectví (mp3)